کنترل کیفیت آب

یکی از مهمترین مسائل مربوط به توسعه پایدار در میان آلودگی‌های مختلف، آلودگی محیطی آب به عنوان یک تهدید اساسی برای سلامت انسان است.کنترل کیفیت آب به عنوان مهمترین اقدام در جهت تامین آب سالم، به اقدامات مستمر و هدفمندي اطلاق مي شود كه مشتمل بر تهيه برنامه زمانبندي نمونه برداري و آنالیز فيزيكي ، شيميايي و ميكروبي آب به منظور تطبيق با استانداردهاي ملی و بین المللی است به نحويكه سلامت مصرف كننده را در كوتاه مدت و دراز مدت تأمين نمايد. آب آشامیدنی، آب استخرهای شنا، منابع آبیاری محصولات کشاورزی و آب مورد مصرف در صنایع دارویی و غذایی در زمره مهمترین مسئولیتهای سیف وی قرار دارند.  

مرکز تحقیقات سیف وی  SAFEWAY آزمایشات شیمیایی و میکروبیولوژی آب را انجام می‌دهند. مرکز تحقیقات SAFEWAY با هدف ارزیابی کیفیت آب و شناسایی پتانسیل آلودگی راهی ایمن و سالم برای رقابت با سایر ‌مراکز به شما ارائه ‌می‌دهد. این مرکز با تکیه بر آزمایشگاههای معتبر و کامل همکار خود ‌می‌تواند ترکیب شیمیایی و میکروبیولوژی  طیف وسیعی از آب آشامیدنی تا فاضلاب صنعتی را بررسی کند.  کارشناسان ما همچنین می‌توانند تست بهداشت را در استخرهای شنا، پارکهای آبی و جکوزی‌ها انجام دهند و پس از آن با صدور گواهینامه های عالی کیفیت، ضمن ارزش افزوده ملی و بین المللی سود حاصل از تبلیغاتی با ارزش را برای شما به ارمغان آورند


خلاصه‌ای از مزایا

 • کاهش ریسک احتمالی برای شرکت شما
 • تایید کیفیت و سلامت آب
 • تضمین کیفیت آب توسط تست مارک سیف وی
 • اطمینان مشتری و سود بیشتر
 • تبلیغات با ارزش تر

خدمات آزمون

 •  آنالیز شیمیایی و میکروبیولوژیی آب آشامیدنی
 • آنالیز شیمیایی، میکروبیولوژیکی و بهداشتی آب استخر شنا
 • آزمایش بهداشتی مخازن آب آشامیدنی قابل حمل
 • آزمایش لژیونلا
 • آنالیز سفارشی کیفیت آب
 • ارزیابی مواد مورد نیاز برای احداث مخزن آب آشامیدنی و تاسیسات درمانی