درباره مرکز
001
004
003
002

آموزش و توسعه، بخش مهم توسعه‌ی منابع انسانی است.فرض بر این است که آموزش و توسعه نقش مهمی در پیشرفت فناوری دارد که منجر به افزایش رقابت، افزایش انتظارات مشتری از کیفیت و خدمات و متعاقبا در نیاز بعدی به کاهش هزینه‌ها منتج شده است. آموزش و توسعه به منظور آماده‌سازی کارکنان برای مشاغل جدید به طور جهانی نیز مهم‌تر شده است.
بسیاری از سازمانها، آموزش و توسعه را بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت توسعه‌ی منابع انسانی در نظر می‎‌گیرند. قرن جدید نیز به طور جهانی شاهد تمرکز بر همین موضوع در سازمان‌ها بوده است. اکثر سازمان‌ها، ساعات آموزشی را در طول سال برای کارکنان اجباری کرده‌اند و این واقعیت را در نظر دارند که فناوری، مهارت کارکنان را با سرعت زیادی کاهش می‌دهد.
آموزش فنی شامل تغییر در نگرش، مهارت­‌ها یا دانش فرد با بهبود در نتیجه رفتار است. برای آنکه آموزش موثر باشد، باید یک فعالیت برنامه ریزی شده‌ای پس از یک تجزیه و تحلیل کامل نیاز، اجرا شود و شایستگی‌های خاصی را هدف قرار دهد. مهم­‌تر از همه آنکه آموزش باید در فضای یادگیری انجام شود.
معمولا سازمان­‌ها تقویم آموزشی خود را در ابتدای سال مالی آماده می‌­کنند که در آن نیازهای آموزشی برای کارکنان شناسایی می‌­شود. این شناسایی نیاز که «تحلیل نیاز آموزشی» نامیده می‌­شود، بخشی از فرایند سنجش عملکرد است. پس از تحلیل نیاز، در مورد میزان ساعات آموزشی همراه با تداخل آموزشی تصمیم­‌گیری می‌­شود و همین روند به طور راهبردی در طول سال بعدی اجرا می‌­شود.

مرکز آموزش سیف وی، با تکیه بر سالها تجربه در آموزشهای آکادمیک در سطح ملی و بین المللی، پس از تحلیل نیاز آموزشی سازمانها یا طیف خاصی از متخصصین، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی متناسب می نماید. این دوره ها مورد تایید سازمان ملی استاندارد و وزارت کار و امور اجتماعی بوده و ضمن آنکه سیف وی مدرک بین المللی نیز برای آنها ارائه می کند. برگزاری دوره هایی نظیر دوره های مسئولین فنی وزارت بهداشت، دوره های مسئولین کنترل کیفیت سازمان استاندارد، دوره های کارآفرینی و ... از جمله دوره هایی است که در کنار رویدادهای آموزشی ، وبینارها و ... می تواند پاسخگوی عمومی و اختصاصی سازمانها، کسب و کارهای بزرگ و کوچک باشد