loader image

سیف وی: حامی پنجمین همایش ملی زعفران

سیف وی با هدف گسترش فرهنگ کیفیت در تولید فراورده های کشاورزی مانند زعفران، به جمع حامیان پنجمین همایش ملی زعفران پیوستپنجمین همایش ملی زعفران در تاریخ 23 الی 24 آبان ماه، با حضور پژوهشگران و دست اندرکاران حوزه زعفران در دانشگاه تربت حیدریه در تربت حیدریه با اهداف زیر برگزار می گردد.
1- ارتقاء سطح دانش محققین، کشاورزان و شرکت کنندگان در همایش از طريق برگزاری کارگاه های آموزشی. و ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی در زمینه زعفران
2- فراهم آوردن محيطی مناسب جهت عرضه آخرين دستاوردهای محققین و پژوهشگران کشور در قالب مقالات علمی و کارگاههای آموزشی.
3- ايجاد بستری مناسب جهت آشنايی پژوهشگران، دانشجويان و اساتيد دانشگاه های کشور يا صنايع فعال در زمینه زعفران.
4-ايجاد هماهنگی و توسعه روابط بین فعالان عرصه تولید، صنعت و صادرات زعفران
5-معرفی شرکتها و صنايع فعال در بخش زعفران کشور از طريق برگزاری نمايشگاه های جانبی
6-ارتقا سلامت جامعه با استفاده از فرهنگ سازی مصرف زعفران و فرآورده های آن
در این همایش دو روزه جدیدترین یافته های علمی درباره زعفران در قالب مقالات، نشست های تخصصی، سخنرانی های کلیدی، کارگاه ها و نمایشگاه ‌های تخصصی جانبی ارائه می‌ شود.
مرکز تحقیقات سیف وی با هدف اشاعه فرهنگ کیفیت در زعفران و معرفی گواهینامه ملی زعفران، در این همایش شرکت و با بیان راهکارها و راهبردهای عملی در زمینه کنترل کیفیت، نسبت به صدور این گواهی بصورت رایگان برای واجدین شرایط اقدام می نماید لینک خبر