گواهی تاریخ انقضا مواد و محصولات (تمدید تاریخ انقضا)

یکی از سوالات بسیار رایج هنگام خرید مواد و محصولات غذایی، ارایشی و بهداشتی و دارویی  این است که تاریخ انقضای آن چگونه بررسی می شود و آیا محصولات یا موادی که منقضی شده اند، تاثیرات مضری روی سلامت انسان دارند؟ 

 بنا به ادعای سازمان USDA آمریکا، سه تاریخ به استثنا تاریخ انقضا روی برچسب مواد غذایی و یا بعضی مواد دیگر که در فروشگاه ها فروخته می شود، وجود دارد .

«تاریخ مصرف» یا «بهترین زمان مصرف» نشان می دهد که چه زمانی این محصول در اوج تازگی است و مشتریان می توانند از آن استفاده نمایند اما برخی به این تاریخ به عنوان زمان فساد مواد غذایی و ناسالم بودن آن نگاه می کنند.

تاریخ تولید به تاریخ تولید محصول در کارخانه می گویند و تاریخ بسته بندی به آخرین تاریخی که محصول در بسته بندی خود قرار می گیرد، گفته می شود.

بسیاری از مشتریان برای تشخیص زمان فاسد شدن محصول به برچسب «تاریخ عرضه» نگاه می کنند اما «تاریخ عرضه» تاریخی است که تولیدکننده و عرضه کننده (نه مشتریان) از طریق آن به موجودی کافی انبار پی می برد.مواد غذایی که تقریبا در آخرین روزهای «تاریخ عرضه» هستند با تخفیف قابل توجهی دوباره در بازار عرضه می شوند.

هیچ یک از این تاریخ ها، تاریخ انقضا نیستند و همچنین نشان نمی دهند که محصول یا مواد بی خطر است یا خیر. تاریخ انقضاء محصولات مواد و محصولات به تاریخی اشاره دارد که تا آن زمان مصرف محصول درون بسته بندی بی خطر است و این مواد کیفیت خود را پس از آن تاریخ بخصوص از دست می دهد

با توجه به اهمیت تاریخ انقضا و الزامات سازمانهای حاکمیتی نظیر سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد، مرکز تحقیقات سیف وی با بررسی محصول  و مواد اولیه تولید شده، دقیقترین تاریخ انقضا را تعیین کرده و گواهینامه مربوطه را صادر می کند.

با توجه به اینکه ممکن است بعضی مواد اولیه در انبارهای نگهداری کارخانه ها و ... تاریخ مصرفشان گذشته باشد اما هنوز قابل مصرف باشند سیف وی توصیه می کند مطابق با دستورالعمل سازمان غذا و دارو، تاریخ انقضا آنها قبل از معدوم سازی مجددا بررسی گشته و گواهی تاریخ انقضا برای آن صادر شود. بسیاری از تولید کنندگان و وارد کنندگان مواد اولیه در حال حاضر تمدید تاریخ انقضا مواد خود را از سیف وی دریافت می کنند


انواع خدمات تاریخ انقضا

  • تعیین و صدور گواهینامه تاریخ انقضا محصولات غذایی، بهداشتی و آرایشی
  • تعیین و صدور گواهی تمدید تاریخ انقضا مواد اولیه مورد تایید سازمان غذا و دارو
  • صدور گواهینامه PAOمطابق ضوابط اتحادیه اروپا برای محصولات آرایشی و بهداشتی