میکروبیولوژی

مرکز تحقیقات سیف وی با بهره گیری از جدیدترین خدمان میکروبیولوژی، تنها مرکز صدور گواهینامه های امنیت میکروبی و کنترل عفونت در ایران است. آزمایش‌های میکروبیولوژیکی سیف وی برای بررسی حوزه وسیعی از محصولات مختلف اعم از غذایی، آرایشی و بهداشتی، آب، سطوح، هوا، و مواد اولیه بر اساس ضوابط وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد ایران تدوین و تنظیم شده‌اند، اما تقریبا همه کشورها مقررات خاص خود را دارند که سیف وی از آن مطلع است و بر اساس آن عمل می کند. با توجه  با آنکه الزامات بهداشتی صنایع سلامت محور از دیدگاه میکروبیولوژی همواره در حال سخت‌تر شدن می‌باشند، کارشناسان ما اینجا هستند تا برای انجام ارزیابی‌های بهداشتی و میکروبیولوژی به شما کمک کنند و آنرا با ارائه تکنیکها و تاکتیکها ساده نمایند.

مرکز تحقیقات سیف وی SAFEWAY شما را برای مراقبت از  محصولاتتان در برابر خطرهای میکروبیولوژیکی راهنمایی و هدایت می‌کند. نمونه برداری و انجام آزمایش‌های تخصصی میکروبیولوژیکی، مستندسازی و ارزیابی نتایج در یک گزارش دقیق و اثربخش، بخشی از خدماتی است که SAFEWAY در کنترل میکروبیولوژی ارائه ‌می‌دهد.

خلاصه ای از مزایا

 • کاهش هزینه های کیفیت
 • کاهش خطرات میکروبیولوژی
 • صدور گواهینامه محصول از دیدگاه میکروبی
 • تضمین کیفیت محصول و خدمات با تست مارک سیف‌وی 
 • افزایش اطمینان مشتری و ارزش افزوده نام تجاری
 • انتخاب محصول و خدمات در بازار رقابتی

خدمات آزمون

 • انجام کلیه آزمونهای میکروبیولوژی در تمامی زمینه ها
 • مطابقت با استانداردهای ملی و بین المللی
 • صدور برگه آنالیز مورد تایید سازمانهای ملی
 • آزمون فاکتورهای محیطی و مواد تهیه شده
 • سمیت سلولی
 • آزمونهای میکروبیولوژی سیستم‌های تصفیه هوا و آب