گواهینامه آزمون

گواهی Safeway tested به مفهوم کنترل کیفیت محصولی خاص و قابل ردیابی است که برای مدت زمانی خاص، برای یک محصول خاص با ویژگی منحصر بفرد مانند سری ساخت، معتبر بوده و پس از پایان دوره زمانی مورد درخواست مشتری دارای اعتبار نخواهد بود ولیکن می‌تواند معیاری برای کسب دیگر گواهینامه‌‌ها باشد.

برای کسب این گواهی، پس از درخواست متقاضی، معرفی محصول بهمراه مدارک کیفیت آن و الزامات، مورد بررسی قرار گرفته و پس تکمیل فرم پذیرش با امضا و تایید شرکت فرایند آغاز می‌گردد. پس از نمونه برداری و انجام آزمون در صورت تایید کیفیت و مطابقت با آنچه مورد تفاهم است (اعم از استاندارد‌های داخلی، ملی، بین المللی و فارماکوپه‌‌ها و یا آنچه مورد تایید مشتری است)، گواهی Safeway tested بهمراه مدارک و ضمائم (مانند برگه آنالیز با مهر برجسته سیف‌وی) صادر و به شرکت (مشتری) ارسال می‌شود.

صدور گواهی مشابه مانند گواهی تاریخ انقضا، کارایی محصول، تست‌های آلرژی و حساسیت، PAO، علامت Food contact و ... نیز روشی مشابه فوق دارد که در مورد تاریخ انقضا و PAO، به دلیل انجام آزمون‌های پایداری متناسب با درخواست مشتری، مدت زمان تست متفاوت خواهد بود.