کنترل کیفیت سطوح High-Touch Surfaces

کیفیت سطوح یکی از مهمترین ویژگی‌های محیط داخلی و خارجی صنایع، ‌شرکت‌ها، مدارس و هر مکان دیگری است که با دستان انسان در تماس می باشد.تمامی مراکز باید برای کنترل عفونت ناشی از سطوح پر تماس و کم تماس دستورالعمل مشخصی داشته باشند چرا که عامل شیوع بسیاری از بیماری های واگیر، سطوح قابل تماس با دست انسان می باشند. در بیمارستانها و کلینیکهای دندانپزشکی و دامپزشکی اهمیت سطوح کلینیکی یعنی سطوحی که با خون، بزاق، و سایر مواد آلوده در تماس هستند و سطوح غیر کلینیکی که با ترشحات و آلودگی ها تماس ندارند دو چندان می باشد.

سطوح می توانند بعنوان منبع انتقال عفونت عمل کنند و با توجه اینکه بعضی از میکروارگانیسمها می توانند دوره های زمانی طولانی مدت روی سطوح پلاستیک زنده بمانند، خطر انتقال عفونت متقاطع باید به عنوان موضوعی جدی در نظر گرفته شود

مرکز تحقیقات سیف وی با استناد به استانداردهای ملی، ضوابط و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت و استانداردهای بین المللی تمامی الزامات کنترل کیفیت سطوح را پوشش داده با ارائه گواهینامه های کیفیت بهمراه تست مارکها و انالیزهای لازم، از تمیز بودن سطوح سازمان شما اطمینان حاصل می کند.


خلاصه ای از مزایا

 • کنترل کیفیت تمامی سطوح و یا سطوح انتخابی
 • صدور گواهینامه کیفیت برای سطوح
 • ایجاد ارزش افزوده برای سازمان
 • اثبات محیط کار سالم در مواجهه با بازرسان بهداشت
 • ایجاد فرصتهای تبلیغاتی در ارتباط با کنترل کیفیت سطوح
 • اطمینان از عدم شیوع عفونت
 • کنترل آلودگی در سطوح تماس با دست یا غذا

بخشی از خدمات آزمون

 • کنترل میکروبیولوژی سطوح
 • کنترل میکروبیولوژی سطوح کلینیکی
 • کنترل سطوح غیر کلینیکی
 • کنترل سطوح تماس با غذا
 • کنترل دست پرسنل