کنترل مواد رنگی مجاز و رنگدانه‌های خوراکی

انتخاب رنگ و مواد شیمیایی در مواد غذایی و محصولات آرایشی باید به گونه‌ای باشد که خطر استفاده از آن برای سلامتی و محیط زیست را به حداقل برساند. این شامل نگهداری محصولات بدون خطر یا محدود شده مانند فلزات سنگین و ترکیبات مرتبط با آن است.SAFEWAY طیف وسیعی از آزمایشات را روی رنگدانه‌های محصولات آرایشی و مواد غذایی انجام ‌می‌دهد. خدمات صدور گواهینامه و آزمایشSAFEWAY به شما کمک می‌کند که چگونه خدمات و محصولات خود را ارزیابی کنید و کیفیت، ایمنی، پایداری و استانداردهای عملکردی آنها را ارتقا دهید.


خلاصه‌ای از خدمات

 تشخیص و اندازه گیری رنگهای مجاز خوراکی، دارویی و آرایشی از جمله زعفران

صدور گواهینامه کیفیت برای رنگدانه های طبیعی

تشخیص رنگدانه های طبیعی مطابق با استانداردهای بین المللی

تستهای میکروبیولوژی و شیمیایی

مطابقت با استانداردهای ملی و بین المللی