کنترل سلامت و کیفیت مواد غذایی

مرکز تحقیقات سیف وی،  خدمات آنالیز و صدور گواهینامه صنایع غذایی اعم از فراورده و مواد اولیه را ارائه می نماید. ما می‌توانیم بر اساس ضوابط سازمان غذا و دارو، استانداردهای ملی و بین‌المللی، ایمنی و کیفیت مواد غذایی تولید شده و یا توزیع شده توسط شما را حفظ نماییم.
با توجه به رشد صنایع غذایی در سراسر جهان، اکثر تولیدکنندگان مواد غذایی و ‌شرکت‌های وابسته به آنها مانند توزیع کنندگان و ‌تامین‌کنندگان، تلاش می‌کنند که ایمنی کسب و کار مواد غذایی، فرایندها و سیستم‌های مدیریت خود را ثابت نگه داشته و یا آنها را به طور مداوم بهبود بخشند. بر اساس خدمات مختلف مرکز تحقیقاتSAFEWAY، ما خدمات ممیزی و صدور گواهینامه را در همه مراحل زنجیره تامین مواد غذایی از تولیدکنندگان مواد خام تا تولیدکنندگان مواد غذایی پیشنهاد می‌کنیم. یک گواهی رسمی‌ خصوصی مانند نشان آزمون سیف وی به شما امکان ‌می‌دهد که استانداردها، کیفیت و ایمنی بالای خود را نشان دهید. ما به شما کمک می‌کنیم تا درستی اسناد خود را منطبق با کیفیت و مقررات سلامت غذا به عامه مردم، بازرسان و کارشناسان ثابت کنید. ما می‌توانیم به شما نشان دهیم که کسب و کار مواد غذایی، سیستم و فرآیندهای غذایی شما با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد.
این مرکز روش‌های آزمایشگاهی خود را منطبق بر مقررات ملی و بین‌المللی برای بهبود کیفیت و ایمنی به مشتریان ارائه ‌می‌دهد. همچنین در مسیر تامین کیفیت و سلامت و امنیت غذایی، آزمون‌هایی را طراحی نموده و روشهایی را تدوین کرده است که براساس آنها کنترل کیفیت مواد غذایی را انجام ‌می‌دهد.


خلاصه‌ای از مزایا:

 • کنترل کیفیت موثر مواد غذایی مورد تایید وزارت بهداشت ایران
 • ارائه گواهینامه ایمنی غذا و مواد غذایی ویژه رستورانها و مراکز تولید و توزیع
 • روش‌های آزمون‌های بهداشتی و ایمن در محل و آزمایشگاه مرجع
 • کاهش ریسک و خطر مالی برای شرکت هنگام خرید
 • کاهش مسئولیت مشتری بواسط کنترل مستمر کیفیت
 • روند بازرسی در یک دوره زمانی بر اساس تجربه طولانی مدت ما
 • ایجاد یک سیستم کنترل کیفیت
 • مطابقت کامل با الزامات محلی و قانونی

خدمات آزمون

 • برچسب‌گذاری تغذیه‌ای : نشانگر رنگی وزارت بهداشت
 • آزمایش محصولات صادراتی
 • آزمایشات سبزی‌ها و میوه‌ها
 • آزمایش عسل بطور کامل
 • آزمایش ویتامین‌ها
 • آزمایش میکروبیولوژی بر اساس ضوابط استاندارد و بهداشت
 • آزمایش تعیین زمان مجاز نگهداری مواد غذایی