گواهینامه محصول

این گواهی کاملترین گواهی سیف‌وی می‌باشد و تا مادمیکه مشتری بخواهد آنرا حفظ نماید دارای اعتبار است. این گواهی علاوه بر ارزش افزوده برای محصول، تبلیغات با ارزش و توان رقابتی، موجب مزیت رقابتی برای محصول شده و با کنترل مستمر، موجب اعتبار و شهرت بیش از پیش نام تجاری می‌شود.
بهترین روش برای یک شروع موفق در راستای کنترل کیفیت مستمر و اخذ تست‌مارکQuality certificate ، توضیح و تشریح خدمات و محصولات مورد نظر از طرف شرکت برای کارشناسان سیف‌وی می‌باشد. در این مرحله، تصاویر، کاتالوگ‌ها، مجوز‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی و ... کمک شایانی بحساب می آیند. این ملاقات اولیه و نشست اطلاعاتی منجر به پروپوزالی خواهد شد که شامل موارد زیر است:

  • اسکوپ کاری: آنچه ما فکر می کنیم باید برای شما انجام دهیم ( زمینه‌‌ها و محصولات)
  • ایده‌‌هایی برای بررسی هزینه‌‌ها: هر چه اطلاعات داده شده به کارشناسان تکمیل تر باشد، هزینه خدمات مشخص تر می‌شود
  • برنامه زمانی برای شروع
  • برنامه زمانی برای کنترل کیفیت در طول دوره
  • و مدت زمانی که تا اخذ گواهی کیفیت و یا نشان تست‌مارک طول می کشد

اگر پیشنهاد سیف‌وی را پذیرفتید، فرم پذیرش به منظور امضا و تایید سازمان، حضورتان ارسال خواهد شد و کار سیف‌وی آغاز می‌شود.

بعد از بررسی اولیه  و قبول شدن محصول در آزمون‌های کنترل کیفیت (سه جواب مثبت متوالی)، گواهی کنترل کیفیت سیف‌وی صادر شده و برنامه زمانی کنترل مستمر، بهمراه فایل قابل چاپ و منحصر بفرد تست‌مارک سیف‌وی، ویژه محصول برای چاپ روی محصول به شرکت ارائه می‌شود. در صورتیکه تست‌های اولیه قابل قبول نبود، مرکز تحقیقات سیف‌وی، با تمرکز بر فرایند، کمک می کند تا الزامات کنترل کیفیت در سازمان برآورده شده و تست‌‌های مربوطه با موفقیت به سرانجام رسد. هر چند نسبت به موارد مختلف صدور گواهینامه و تست‌مارک در مورد محصولات مختلف متفاوت بوده و از انحرافات کمی نسبت به این روش برخوردار است.
مشتری نهایی در هر زمان می‌تواند با ورود به سایت ملی سیف وی تمامی تست‌ها و گواهینامه‌‌های مربوط به محصول را مشاهده نموده و از آخرین گزارش آزمون محصول مطابق با میزان اطلاعاتی که مد نظر فروشنده است مطلع شود. مشتری دارای اختیار است مطابق با روش اجرایی تبلیغات سیف‌وی از تست‌مارک سیف‌وی در تبلیغات خود استفاده نماید.
چند نکته:

  • در صورتیکه کنترل مستمر کیفیت، شامل مواردی مانند سطوح مرتبط با دست، انگشتان پرسنل موثر، هوا و ... که دارای قابلیت مانیتورینگ می‌باشند باشد، بررسی اولیه از روش فوق حذف و گواهی در همان ابتدا صادر و برنامه کنترلی آغاز می‌شود.
  • در صورتیکه شما تولید کننده یا واردکننده یک محصول خاص باشید، گواهینامه و تست‌مارک، هم به نام وارد کننده / نماینده و هم شرکت اصلی صادر می‌شود.
  • فرم پذیرش می‌تواند شامل یک آیتم، یا مجموعه ای از آیتم‌ها باشد که شاید الزاما دارای نام‌های یکسانی نباشند.
  • هرگونه مدارک کیفیت برای سیف‌وی لازم است و می‌تواند در جهت حصول نتیجه سریعتر کارشناسان ما را کمک کند.
  • تمامی مراحل صدور و جواب‌های تست تا قبل از صدور گواهینامه و تست‌مارک، محرمانه می‌باشد و سیف‌وی در این رابطه به هیچ فردی بجز سفارش دهنده پاسخگو نیست.