خدمات SAFEWAY

ما از ایده‌های جدید، تخصص و یک شبکه جهانی قوی برای کمک به توسعه بیشتر محصولات، خدمات، سیستم‌ها و مردم استفاده می‌کنیم و آنها را رقابتی تر می‌کنیم. در این راستا، ما در حال تلاش برای آینده ای هستیم که بتواند نیازهای انسان و محیط را در دراز مدت برآورده سازد. خدمات مشاوره، توسعه، ترویج، بررسی و صدور گواهینامه، هر روز الهام بخش مشتریان ما است. مرکز تحقیقات SAFEWAY یکی از پیشگامان تامین کننده خدمات سلامت در ایران است. ما در حال توسعه امن و پایدار راه حل‌هایی برای مقابله با چالش‌های برآمده از تعامل بین بشر با محیط و تکنولوژی هستیم. ما به عنوان یک سازمان مستقل، بی طرف و حرفه ای، متعهد به تلاش برای ایجاد آینده ای هستیم که بتواند نیازهای بشر و محیط را در بلند مدت برآورده سازد. در بازارهای در حال تغییر که ما در آن فعالیت می‌کنیم، تمرکز ما روی خدمت به مشتریان، حصول موفقیت و پیشرفت مداوم رضایتمندی مشتریان، شرکا و کارکنان است.

parallax background

حوزه فعالیت و اهداف

حوزه فعالیت

SAFEWAY یک تامین کننده تضمین کیفیت صنایع در ایران و برخی کشورهای آسیا است که برای توسعه خدمات مختلف در محصولات آرایشی، کنترل کیفیت، تماس با مواد غذایی و مواد غذایی، کیفیت هوا، سطوح، میکروبیولوژی، مواد شیمیایی و کیفیت آب از ایده های جدید، کارکنان حرفه ای، شبکه ملی و بین المللی و سیستمی مطمئن استفاده می‌شود.

اهداف

ما سخت تلاش می‌کنیم تا یک سیستم قابل اعتماد در تضمین کیفیت و ایمنی محصولات و سیستم‌های مختلف باشیم. مشاوره، توسعه، آزمایش، بازرسی و صدور گواهینامه خدمات اصلی ما برای مشتریان است. هدف ما بالا بردن کیفیت و سلامت زندگی است.

Quality in a product or service is not what the supplier puts in

It is what the customer gets out and is willing to pay for