loader image

SAAQ:2022 اقدام سیف وی ویژه برترین شرکتهای ارائه دهنده کالا و خدمات

اقدام ویژه سیف وی برای اصالت کیفیت، SAAQ:۲۰۲۲ یکی از مهمترین راهکارهای تعالی کیفیت می باشد که در سال ۲۰۲۲ توسط مرکز تحقیقات سیف وی در بسیار از کشورها به اجرا در آمده است. حرکتی که همراه با دیگر کشورها، در ایران نیز توسط دفتر منطقه ای سیف وی در ایران، به اجرا در آمده است,۲

طی این برنامه در بیش از ۲۰ گروه کاری، همانند خدمات غذایی و رستورانها، سالنها و مراکز زیبایی، سالنهای ورزشی، صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی، شوینده، عمران و معماری، کافی شاپها، مراکز خرید، مراکز تهیه لباس و …. ۱۰ شرکت طی تحقیقات اولیه انتخاب و به منظور صدور گواهینامه اصالت کیفیت و نشان اصالت کیفیت بصورت رایگان مورد ارزیابی قرار می گیرند. این برنامه کاری از ۱۹ فوریه آغاز می شود و پلکانی برای تعالی شرکتهای منتخب در سراسر کشور می باشد.

فرایند انتخاب شرکتها و مراکز خدماتی، فرایندی است که طی ارزشهای کیفیت، صداقت و خدمات مشتریان ارزیابی شده و به ترتیب به شرکتهای مورد نظر اعلام می گردد. تمام شرکتها انتخاب شده ۱۰ روز فرصت دارند تا از این اقدام استفاده نموده و آمادگی خود را اعلام نمایند.

برای اطلاعات بیشتر، می توانید با دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات سیف وی در تهران تماس بگیرید۲۲