اقدام ویژه سیف وی برای کلینیک های دندانپزشکی SADP

مرکز تحقیقات سیف وی در سال 2019 میلادی با انتشار استانداردهای جدیدی، کنترل کیفیت کلینیک های دندانپزشکی را با عنوان SADP در دستور کار خود قرارداد. دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات سیف وی، اعلام کرد که کنترل کیفیت مطبها و کلینیکهای دندانپزشکی برای اولین بار در ایران، انجام می شود هرچند که سابقه ای طولانی در کشورهای توسعه یافته دارد.


امروزه کیفیت، خواسته و میلی زودگذر و تبلیغاتی نیست؛ زیرا موضوع مرگ و زندگی مطرح است و بی توجهی به آن، موجب از دست رفتن مشتریان و کاهش درآمد می شود. مرکز تحقیقاتی SAFEWAY با مشارکت در پویش دندانپزشکی امن و سالم، حرکتی را به منظور امنیت پزشک و بیمار در راستای افزایش کنترل کیفیت این خدمات با عنوان اقدام ویژه کار دندانپزشکان SADP آغاز کرده است. گروه دندانپزشکی که در مطب ها و کلینیک های دندانپزشکی مشغول ارایه خدمت هستند، در معرض سه نوع آسیب شغلی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک قرار دارند. توجه به اصول کنترل عفونت در حفظ سلامت پزشک و بیمار الزامی است چراکه منافع این دو گروه از هم جدا نیست. علاوه بر توجه به کنترل عفونت به منظور پیشگیری از ابتلا به بیماری های عفونی مانند ایدز و هپاتیت، از آنجایی که در یک بیمار سالم نیز تماس با میکروارگانیسم های طبیعی موجود در دهان می تواند دندانپزشکان را آلوده کند، باید به کنترل اینگونه عفونت ها نیز توجه داشت. یکی از منابع جدی این عفونتها سطوح در تماس با دستان بیماران و پزشک، هوای اتاقهای عمل و معاینه، و آب و هوای یونیتها می باشد که توسط سیف وی بطور مستمر کنترل می شود دریافت فرم